Znajdują się Państwo na archiwalnej stronie BIP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nowa strona dostępna jest od dnia 17.03.2020 r. pod adresem www.bip.upwr.edu.pl
Rzeczpospolita Polska

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel: 71 320 5186
e-mail:


Zajęcia dla trzeciego semestru Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego: http://witryny.up.wroc.pl/msp/Wszelkie opłaty związane ze studium należy wnosić na konto
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045Kierownik

dr Zbigniew Jurzyk
tel. 71 320 5186, 601 747 044
e-mail:

 

Celem działalności Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego jest przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela.

Studia na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym trwają trzy semestry, z czego dwa pierwsze semestry są realizowane są w systemie stacjonarnym a ostatni systemem niestacjonarnym. Studia w systemie zaocznym są odpłatne.

Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 208/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Wysokość opłat za studia określa zarządzenie nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018.

Efekty kształcenia  oraz plan studiów na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym zawarte są w załącznikach do uchwały nr 73/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kadrę studium stanowią specjaliści z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii. Z zespołem współpracują najlepsi nauczyciele praktycy. Program obejmuje m.in. podstawowe zagadnienia z pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz metodyki szczegółowej. Uzupełniają je przedmioty rozszerzające wiedzę i umiejętności o kwestie dotyczące społecznych kontekstów edukacji. Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Data opublikowania:
2009-03-26 13:49
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:04