Znajdują się Państwo na archiwalnej stronie BIP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nowa strona dostępna jest od dnia 17.03.2020 r. pod adresem www.bip.upwr.edu.pl
Rzeczpospolita Polska

Dyrekcja

ul. Norwida 25
50-375 Wrocław


Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk

pokój nr 142
tel. 71 320 5109
fax: 71 328 3576
e-mail:

 

Kwestor

mgr Wioletta Fałowska

pokój nr 141
tel/fax. 71 320 5109
e-mail:
strona www

 

Zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

mgr inż. Krzysztof Grembowski

pokój nr 145
tel. 71 320 5130
e-mail:

 

Zastępca kanclerza ds. Inwestycji i Remontów

mgr inż. Adam Szopa

pokój nr 252
tel. 71 320 5180
e-mail:

 

Zastępca kwestora ds. księgowości

mgr Danuta Biadacz

pokój nr 126
tel. 71 320 5258
fax: 71 328 3576
e-mail:
strona www

 

Zastępca kwestora ds. planowania i finansów

mgr Kamil Chojaczyk

pokój nr 119
tel/fax. 71 320 5179
e-mail:

Data opublikowania:
2009-03-18 13:13
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:04