Znajdują się Państwo na archiwalnej stronie BIP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nowa strona dostępna jest od dnia 17.03.2020 r. pod adresem www.bip.upwr.edu.pl
Rzeczpospolita Polska

Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych


Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice

ul. Pawłowicka 87/89
51-250 Wrocław

Dyrektor:

mgr Marzena Bogusz
tel. 887 317 887
e-mail:


mgr Bartosz Danielak
tel. 71 330 4204
e-mail:

lic. Sylwia Woron
tel./fax: 71 330 4204
e-mail:

mgr inż. Marta Kubiak
e-mail:

Teresa Baszak
e-mail:

Przemysław Bryła
e-mail:

Anna Falbierska
e-mail:

Wojciech Kanoniuk
e-mail:

Dariusz Kruszyński
e-mail:

Dorota Sikorska
e-mail:

Teresa Skawska

Marek Stefańczyk

Roman Baszak


  

Przewodnik po Arboretum

Początki Arboretum sięgają wiosny 2001 r., kiedy to zaczęła dojrzewać idea powstania takiej placówki na potrzeby naukowo-dydaktyczne Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Głównym inicjatorem działań w tym kierunku był ówczesny rektor prof. Tadeusz Szulc. Zasięgnięto w tym celu opinii oraz przeprowadzono szereg rozmów, konsultacji i uzgodnień z różnymi instytucjami naukowymi i urzędami. Rozmowy i ustalenia te prowadzono między innymi z: Ogrodem Botanicznym oraz Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwem Oleśnica Śląska, Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Arboretum im. prof. Stefana Białoboka w Nadleśnictwie Syców oraz z różnymi instytutami i katedrami uczelni.

Tworzenie Arboretum rozpoczęto od rekultywacji zdegradowanej działki o powierzchni niecałych 3 ha w pobliskim dla Pawłowic Ramiszowie. Okazja była wyśmienita, bowiem w tym czasie uczelnia obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Przygotowano projekt, uporządkowano teren i posadzono drzewa, tworząc tym samym Park Jubileuszowy. Ma on w przyszłości także stanowić element zielonego ekranu oddzielającego pobliskie osiedle domków jednorodzinnych od planowanej w pobliżu Obwodnicy Autostradowej Wrocławia.

Rok później, w marcu 2002 roku Lasy Państwowe przekazały w użytkowanie uczelni część gruntów leśnych na terenie Leśnictwa Szczodre (Nadleśnictwo Oleśnica Śląska). Grunty te tworzy kompleks lasów z dodatkiem łąk, pól i pasów pod napowietrznymi liniami energetycznymi po obu stronach ul. Widawskiej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 55,43 ha.

W skład Arboretum weszły:

  • utworzony w 2001 r. Park Jubileuszowy w Ramiszowie i przyległe do niego grunty uczelni o łącznej powierzchni 9,71 ha
  • zabytkowy park przypałacowy we Wrocławiu-Pawłowicach o powierzchni 7,38 ha
  • przekazane od Lasów Państwowych grunty leśne o łącznej powierzchni 55,43 ha

Powstałe w ten sposób Arboretum zajmuje razem powierzchnię 72,52 ha.

Obecnie na obszarze Arboretum prowadzone są badania naukowe z zakresu gleboznawstwa, oceny stosunków wodnych i rozpoznania botanicznego. Kontynuowane są badania podjęte grantami wewnętrznymi oraz badania prowadzone przez Studenckie Koła Naukowe. Powstało także kilka prac magisterskich dotyczących tego terenu. Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni i ochrony środowiska. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego prowadzą szczegółową inwentaryzację dendrologiczną zabytkowego parku.Rada Programowa Arboretum

Regulamin Arboretum


Data opublikowania:
2010-12-28 19:16
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:14