Znajdują się Państwo na archiwalnej stronie BIP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nowa strona dostępna jest od dnia 17.03.2020 r. pod adresem www.bip.upwr.edu.pl
Rzeczpospolita Polska

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

aip

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Norwida 25,  pok. 106, 50-375 Wrocław


mgr Magdalena Nowak
tel. 71 320 5116
e-mail:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we  Wrocławiu rozpoczął swoją działalność w lipcu 2006 roku.

Jest to jednostka ogólnouczelniana, do zadań której należy:

  • pomoc nowo powstałym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku przez wsparcie działalności gospodarczej założycielskie, biznesowe, infrastrukturalne oraz technologiczne;
  • propagowanie postaw przedsiębiorczości, aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji absolwentów, studentów i pracowników naukowych uczelni w dziedzinie przedsiębiorczości;
  • wzbogacanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o możliwość przygotowania do praktycznego działania na rynku oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności we własnej firmie;
  • stwarzanie korzystnych warunków do założenia i rozwoju firmy.

Data opublikowania:
2010-12-28 19:05
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:14